rồng bạch kim

Song Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày

34.06K

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày miền bắc chính xác với tỷ lệ 100%, mục đích chúng tôi muốn hỗ trợ và giúp đỡ các bạn đang muốn tìm cách chơi hiệu quả và an toàn. Tỷ lệ vào tiền cặp lô nuôi khung 5 ngày thì các bạn nên chia theo tỷ lệ , 1 : 2 : 3 : 4 : 5 và tăng điểm theo từng ngày miễn sao trong vòng 5 ngày trở lại các bạn win nuôi lô khung trong vòng 5 ngày vẫn có lãi.

song thủ lô nuôi khung 5 ngày

Soi cầu song thủ lô nuôi khung 5 ngày chính xác 100%

Để bảo mật số nên chúng tôi thu phí 200.000 vnđ, các bạn vui lòng nạp thẻ để nhìn thấy số. (có thể nạp cộng dồn thẻ, nạp đủ 200.000 vnđ là được) Thời gian nhận số từ 8h30 – 18h00 mỗi ngày,áp dụng cho thẻ nạp Viettel


Loto : …. chu kì từ 22/07/- 26/07/2018vui lòng nạp thẻ để nhận cầu vip

Loto : 29 – 92 chu kì từ 21/07/- 25/07/2018 ăn lô 29 ngày 1

Loto : 78 – 87 chu kì từ 20/07/- 24/07/2018 ăn lô 78 ngày 1

Loto : 70 – 07 chu kì từ 19/07/- 23/07/2018 ăn lô 07×4 ngày 1

Loto : 56 – 65 chu kì từ 15/07/- 19/07/2018 ăn lô 56 65×2 ngày 4

Loto : 46 – 64 chu kì từ 14/07/- 18/07/2018 ăn lô 46 ngày 1

Loto : 46 – 64 chu kì từ 12/07/- 16/07/2018 ăn lô 46 ngày 2

Loto : 46 – 64 chu kì từ 08/07/- 12/07/2018 ăn lô 46×2 ngày 4

Loto : 46 – 64 chu kì từ 06/07/- 10/07/2018 ăn lô 46 ngày 2

Loto : 46 – 64 chu kì từ 05/07/- 09/07/2018 ăn lô 46 ngày 1

Loto : 46 – 64 chu kì từ 04/07/- 08/07/2018 ăn lô 46 ngày 1

Loto : 80 – 80 chu kì từ 01/07/- 04/07/2018 ăn lô 80 ngày 3

Loto : 95 – 59 chu kì từ 29/06/- 03/07/2018 ăn lô 95 ngày 2


Loto : 30 – 03 chu kì từ 24/06/- 28/06/2018 ăn lô 03 30×3 ngày 5

Loto : 68 – 86 chu kì từ 23/06/- 27/06/2018 ăn lô 86 ngày 1

Loto : 29 – 92 chu kì từ 20/06/- 24/06/2018 ăn lô 29 92 ngày 3

Loto : 08 – 80 chu kì từ 19/06/- 23/06/2018 ăn lô 80 ngày 1

Loto : 08 – 80 chu kì từ 18/06/- 22/06/2018 ăn lô 80 ngày 1

Loto : 08 – 80 chu kì từ 16/06/- 20/06/2018 ăn lô 08 ngày 2

Loto : 08 – 80 chu kì từ 15/06/- 19/06/2018 ăn lô 80 ngày 1

Loto : 08 – 80 chu kì từ 14/06/- 18/06/2018 ăn lô 08 ngày 1

Loto : 08 – 80 chu kì từ 13/06/- 17/06/2018 ăn lô 08 ngày 1

Loto : 08 – 80 chu kì từ 11/06/- 15/06/2018 ăn lô 80 ngày 2

Loto : 08 – 80 chu kì từ 09/06/- 13/06/2018 ăn lô 80 ngày 2

Loto : 08 – 80 chu kì từ 07/06/- 11/06/2018 ăn lô 80 ngày 2

Loto : 08 – 80 chu kì từ 06/06/- 10/06/2018 ăn lô 08 ngày 1

Loto : 58 – 85 chu kì từ 03/06/- 07/06/2018 ăn lô 85 ngày 3

Loto : 10 – 01 chu kì từ 01/06/- 05/06/2018 ăn lô 01 ngày 2

Loto : 19 – 91 chu kì từ 31/05/- 04/06/2018 ăn lô 91 ngày 1


Loto : 27 – 72 chu kì từ 26/05/- 30/05/2018 ăn lô 72 ngày 5

Loto : 57 – 75 chu kì từ 24/05/- 28/05/2018 ăn lô 75 ngày 2

Loto : 87 – 78 chu kì từ 20/05/- 24/05/2018 ăn lô 87 ngày 4

Loto : 87 – 78 chu kì từ 19/05/- 23/05/2018 ăn lô 78 87 ngày 1

Loto : 87 – 78 chu kì từ 17/05/- 21/05/2018 ăn lô 78 ngày 2

Loto : 57 – 75 chu kì từ 16/05/- 20/05/2018 ăn lô 57 ngày 1

Loto : 29 – 92 chu kì từ 14/05/- 18/05/2018 ăn lô 29 ngày 2

Loto : 28 – 82 chu kì từ 13/05/- 17/05/2018 ăn lô 82 ngày 1

Loto : 27 – 72 chu kì từ 12/05/- 16/05/2018 ăn lô 27 ngày 1

Loto : 72 – 27 chu kì từ 07/05/- 11/05/2018 ăn lô 72×3 ngày 5

Loto : 62 – 26 chu kì từ 27/04/- 01/05/2018 ăn lô 62 ngày 1


Loto : 31 – 13 chu kì từ 25/04/- 29/04/2018 ăn lô 13 ngày 2

Loto : 31 – 13 chu kì từ 23/04/- 27/04/2018 ăn lô 31×3 ngày 2

Loto : 49 – 94 chu kì từ 21/04/- 25/04/2018 ăn lô 49×2 ngày 2

Loto : 49 – 94 chu kì từ 19/04/- 23/04/2018 ăn lô 94 ngày 2

Loto : 49 – 94 chu kì từ 18/04/- 22/04/2018 ăn lô 94 ngày 1

Loto : 49 – 94 chu kì từ 17/04/- 21/04/2018 ăn lô 49 ngày 1

Loto : 46 – 64 chu kì từ 15/04/- 19/04/2018 ăn lô 46 ngày 2

Loto : 36 – 63 chu kì từ 13/04/- 17/04/2018 ăn lô 63 ngày 1

Loto : 06 – 60 chu kì từ 02/04/- 06/04/2018 ăn lô 60 ngày 1

Loto : 09 – 90 chu kì từ 01/04/- 05/04/2018 ăn lô 90 ngày 1

Loto : 06 – 60 chu kì từ 31/03/- 04/04/2018 ăn lô 06 ngày 1

Loto : 16 – 61 chu kì từ 30/03/- 03/04/2018 ăn lô 16 ngày 1


Loto : 13 – 31 chu kì từ 26/03/- 30/03/2018 ăn lô 13 ngày 4

Loto : 15 – 51 chu kì từ 25/03/- 29/03/2018 ăn lô 15 ngày 1

Loto : 15 – 51 chu kì từ 24/03/- 28/03/2018 ăn lô 51 15×2 ngày 1

Loto : 93 – 39 chu kì từ 23/03/- 27/03/2018 ăn lô 93 ngày 1

Loto : 34 – 43 chu kì từ 22/03/- 26/03/2018 ăn lô 34×2 ngày 1

Loto : 30 – 03 chu kì từ 21/03/- 25/03/2018 ăn lô 03 30×2 ngày 1

Loto : 46 – 64 chu kì từ 20/03/- 24/03/2018 ăn lô 46×2 ngày 1

Loto : 60 – 06 chu kì từ 18/03/- 22/03/2018 ăn lô 06 60 ngày 1

Loto : 21 – 12 chu kì từ 11/03/- 15/03/2018 ăn lô 12 ngày 5

Loto : 51 – 15 chu kì từ 10/03/- 14/03/2018 ăn lô 51 ngày 1

Loto : 51 – 15 chu kì từ 08/03/- 12/03/2018 ăn lô 51 ngày 2

Loto : 06 – 60 chu kì từ 07/03/- 11/03/2018 ăn lô 60 06 ngày 1

Loto : 75 – 57 chu kì từ 06/03/- 10/03/2018 ăn lô 75 ngày 1

Loto : 25 – 52 chu kì từ 05/03/- 09/03/2018 ăn lô 52 ngày 1

Loto : 25 – 52 chu kì từ 04/03/- 08/03/2018 ăn lô 52 ngày 1

Loto : 74 – 47 chu kì từ 03/03/- 07/03/2018 ăn lô 74 ngày 1

Loto : 69 – 96 chu kì từ 28/02/- 04/03/2018 ăn lô 69 ngày 3

Loto : 68 – 86 chu kì từ 25/02/- 01/03/2018 ăn lô 68 ngày 3


Loto : 21 – 12 chu kì từ 24/02/- 28/02/2018 ăn lô 12 ngày 1

Loto : 21 – 12 chu kì từ 22/02/- 26/02/2018 ăn lô 21 ngày 2

Loto : 51 – 15 chu kì từ 21/02/- 25/02/2018 ăn lô 51 ngày 1

Loto : 03 – 30 chu kì từ 20/02/- 24/02/2018 ăn lô 30,03 ngày 1

Loto : 71 – 17 chu kì từ 09/02/-13/02/2018 trượt

Loto : 85 – 58 chu kì từ 07/02/-11/02/2018 ăn lô 85 ngày 2

Loto : 95 – 59 chu kì từ 05/02/-09/02/2018 ăn lô 95 ngày 2

Loto : 93 – 39 chu kì từ 04/02/-08/02/2018 ăn lô 93 ngày 1

Loto : 94 – 49 chu kì từ 01/02/-05/02/2018 ăn lô 49 ngày 3

Loto : 74 – 47 chu kì từ 31/01/-04/02/2018 ăn lô 74 47×2 ngày 1

Loto : 75 – 57 chu kì từ 30/01/-03/02/2018 ăn lô 75 57×2 ngày 1

Loto : 71 – 17 chu kì từ 29/01/-02/02/2018 ăn lô 17 ngày 1


Loto : 85 – 58 chu kì từ 24/01/-28/01/2018 ăn lô 85 ngày 5

Loto : 73 – 37 chu kì từ 22/01/-26/01/2018 ăn lô 73×2 ngày 2

Loto : 71 – 17 chu kì từ 21/01/-25/01/2018 ăn lô 71 ngày 1

Loto : 26 – 62 chu kì từ 20/01/-24/01/2018 ăn lô 62 ngày 1

Loto : 27 – 72 chu kì từ 19/01/-23/01/2018 ăn lô 72 ngày 1

Loto : 25 – 52 chu kì từ 16/01/-20/01/2018 ăn lô 52 ngày 3

Loto : 45 – 54 chu kì từ 13/01/-17/01/2018 ăn lô 45 ngày 3

Loto : 75 – 57 chu kì từ 08/01/-12/01/2018 trượt

Loto : 75 – 57 chu kì từ 07/01/-11/01/2018 ăn lô 57 ngày 1

Loto : 75 – 57 chu kì từ 06/01/-10/01/2018 ăn lô 75 ngày 1

Loto : 75 – 57 chu kì từ 05/01/-09/01/2018 ăn lô 57 ngày 1

Loto : 74 – 47 chu kì từ 04/01/-08/01/2018 ăn lô 74 ngày 1

Loto : 74 – 47 chu kì từ 01/01/-05/01/2018 ăn lô 74×2 ngày 3

Loto : 58 – 85 chu kì từ 31/12-04/01/2018 ăn lô 85 ngày 1

Loto : 68 – 86 chu kì từ 30/12-03/01/2018 ăn lô 68 ngày 1

Loto : 78 – 87 chu kì từ 29/12-02/01/2018 ăn lô 78 ngày 1


Loto : 53 – 35 chu kì từ 25/12-29/12/2017 ăn lô 35 ngày 4

Loto : 70 – 07 chu kì từ 23/12-27/12/2017 ăn lô 70×2 ngày 2

Loto : 76 – 67 chu kì từ 22/12-26/12/2017 ăn lô 67 ngày 1

Loto : 96 – 69 chu kì từ 19/12-23/12/2017 ăn lô 96 ngày 3

Loto : 51 – 15 chu kì từ 14/12-18/12/2017 ăn lô 51×3 ngày 5

Loto : 41 – 14 chu kì từ 11/12-15/12/2017 ăn lô 14 ngày 3

Loto : 81 – 18 chu kì từ 10/12-14/12/2017 ăn lô 81 ngày 1

Loto : 91 – 19 chu kì từ 06/12-10/12/2017 ăn lô 19 ngày 4

Loto : 91 – 19 chu kì từ 05/12-09/12/2017 ăn lô 91 ngày 1

Loto : 36 – 63 chu kì từ 04/12-08/12/2017 ăn lô 63 36×2 ngày 1

Loto : 49 – 94 chu kì từ 29/11-03/12/2017 trượt


Loto : 49 – 94 chu kì từ 24/11-28/11/2017 ăn lô 94 ngày 5

Loto : 49 – 94 chu kì từ 21/11-25/11/2017 ăn lô 94 ngày 3

Loto : 49 – 94 chu kì từ 20/11-24/11/2017 ăn lô 49 ngày 1

Loto : 43 – 34 chu kì từ 17/11-21/11/2017 ăn lô 43 ngày 3

Loto : 43 – 34 chu kì từ 15/11-19/11/2017 ăn lô 43 ngày 2

Loto : 75 – 57  chu kì từ 14/11-18/11/2017 ăn lô 57 ngày 1

Loto : 76 – 67  chu kì từ 09/11-13/11/2017 trượt

Loto : 90 – 09  chu kì từ 07/11-11/11/2017 ăn lô 09 ngày 2

Loto : 90 – 09  chu kì từ 04/11-08/11/2017 ăn lô 09×2 ngày 3

Loto : 47 – 74  chu kì từ 02/11-06/11/2017 ăn lô 47 ngày 2

Loto : 49 – 94  chu kì từ 01/11-05/11/2017 ăn lô 94 ngày 1

Loto : 32 – 23  chu kì từ 31/10-04/11/2017 ăn lô 23 ngày 1

Loto : 12 – 21  chu kì từ 30/10-03/11/2017 ăn lô 12 ngày 1

Loto : 49 – 94  chu kì từ 28/10-01/11/2017 ăn lô 49 ngày 2


Loto : 49 – 94  chu kì từ 24-28/10/2017 ăn lô 94 ngày 4

Loto : 10 – 01  chu kì từ 21-25/10/2017 ăn lô 10×2 ngày 3

Loto : 10 – 01  chu kì từ 17-21/10/2017 ăn lô 10 ngày 4

Loto : 10 – 01  chu kì từ 16-20/10/2017 ăn lô 01 ngày 1

Loto : 10 – 01  chu kì từ 13-17/10/2017 ăn lô 10 ngày 3

Loto : 10 – 01  chu kì từ 12-16/10/2017  ăn lô 10 ngày 1

Loto : 10 – 01  chu kì từ 09-13/10/2017  ăn lô 01 ngày 3

Loto : 10 – 01  chu kì từ 07-11/10/2017  ăn lô 01×2 ngày 2

Loto : 78 – 87  chu kì từ 04-08/10/2017   ăn lô 78 ngày 3

Loto : 80 – 08  chu kì từ 29-03/10/2017 trượt

Loto : 20 – 02  chu kì từ 27-01/10/2017  ăn lô 02 ngày 2


Loto : 19 – 32 chu kì từ 22-26/9/2017 trượt

Loto : 19 – 91 chu kì từ 21-25/9/2017   ăn lô 91 ngày 1

Loto : 94 – 91 chu kì từ 18-22/9/2017   ăn lô 91 ngày 3

Loto : 29 – 92 chu kì từ 17-21/9/2017   ăn lô 92×2 ngày 5

Loto : 29 – 92 chu kì từ 16-20/9/2017   ăn lô 92×2 ngày 1

Chúng tôi sẽ cập nhật song thủ lô nuôi khung 5 ngày theo từng chu kì , các bạn hãy truy cập thường xuyên để theo dõi rongbachkim247.com và tham gia cách chơi nuôi lô này xem có hiệu quả hay không nhé.

tags: , , , , , ,

Cùng chuyên mục

soi cau 88 Dàn Đề 10 Số Khung 3 Ngày
soi cau 88 Dàn Đề 20 Quân Số Khung 3 Ngày
soi cau 88 Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
soi cau 88 Bạch thủ lô kép nuôi khung 5 ngày
soi cau 88 Bạch thủ lô kép nuôi khung 3 ngày
soi cau 88 Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
soi cau 88 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
soi cau 88 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
© 2018 By Rồng Bạch Kim 247

Bản Quyền Thuộc Về - Rongbachkim247.com