rồng bạch kim 247
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4 lần) 0 9.75% (79 lần)
Đầu 1 3.33% (1 lần) 1 10.74% (87 lần)
Đầu 2 13.33% (4 lần) 2 9.38% (76 lần)
Đầu 3 10.00% (3 lần) 3 8.77% (71 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 10.25% (83 lần)
Đầu 5 10.00% (3 lần) 5 9.63% (78 lần)
Đầu 6 10.00% (3 lần) 6 11.73% (95 lần)
Đầu 7 10.00% (3 lần) 7 9.63% (78 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 10.12% (82 lần)
Đầu 9 16.67% (5 lần) 9 10.00% (81 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần) 0 11.98% (97 lần)
Đuôi 1 6.67% (2 lần) 1 8.27% (67 lần)
Đuôi 2 16.67% (5 lần) 2 12.72% (103 lần)
Đuôi 3 6.67% (2 lần) 3 9.01% (73 lần)
Đuôi 4 3.33% (1 lần) 4 8.02% (65 lần)
Đuôi 5 6.67% (2 lần) 5 10.12% (82 lần)
Đuôi 6 13.33% (4 lần) 6 9.88% (80 lần)
Đuôi 7 13.33% (4 lần) 7 8.15% (66 lần)
Đuôi 8 16.67% (5 lần) 8 10.00% (81 lần)
Đuôi 9 6.67% (2 lần) 9 11.85% (96 lần)